เวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเอง

อ่าน.......ขำๆ

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

เครื่องมือตรวจจับปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ...รู้ทันก่อนหัวใจพังเครื่องมือตรวจจับปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ...รู้ทันก่อนหัวใจพัง

โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตใน อันดับต้นๆ ของทุกประเทศในโลก แม้แต่นักกีฬาที่ถือว่าเป็นบุคคลที่แข็งแรงก็ยังเคยได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆ ว่ามีการเสียชีวิตระหว่างแข่งขัน หรือฝึกซ้อม จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นโรคที่มากับความเงียบ (Silent disease) เกิดขึ้นเมื่อไรมักมีอันตรายจนอาจถึงแก่ชีวิตโดยฉับพลันได้
การเกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดหัวใจมีการอุดตันของการสะสมไขมันในเส้นเลือด หินปูน หรือมีลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดหัวใจ ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายในที่สุด
เครื่องมือที่สามารถตรวจคัด กรองปัจจัยเสี่ยงข้างต้น ได้แก่ Calcium score report and CTA Coronary artery ย่อมาจาก Coronary Computed Tomographic Angiography


Calcium score report Calcium score report เป็นการตรวจคัดกรองระดับไขมันและหินปูนเกาะที่หลอดเลือด โดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (MDCT 64 Slices) ในการตรวจเพื่อดูทางเดินของหลอดเลือดหัวใจ ว่ามีภาวะเสี่ยงต่อการอุดตันหรือไม่ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการตรวจที่ง่ายและรวดเร็วไม่ต้องมีการเตรียมตัวผู้ป่วย ให้ยุ่งยาก เพียงแค่ผู้ตรวจกลั้นใจไม่ถึง 10 วินาที และงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน งดสูบบุหรี่เป็นเวลา 4 ชั่วโมงก่อนทำการตรวจ สำหรับรายที่ผู้ป่วยมีอัตราการเต้นหัวใจเกิน 90 ครั้งต่อนาทีจำเป็นต้องได้รับยาเพื่อให้หัวใจเต้นเป็นปกติก่อนตรวจ


ใครบ้างที่เหมาะจะทำการตรวจด้วยวิธี Calcium score report ? นอก เหนือจากผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอก หน้ามืด หรือบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ เช่น อ้วน เหนื่อยง่าย เครียด ในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหัวใจ ทางการแพทย์ถือว่าการรักษาเชิงป้องกัน และตรวจจับโรคได้ก่อนโรคแสดงอาการคือการตรวจสุขภาพสำหรับ ชายอายุเกิน 45 ปี หญิงอายุเกิน 55 ปีหรือวัยหมดประจำเดือน
การรายงานผล Calcium score report เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (MDCT 64 Slices) จะแสดงถึงค่าตัวเลขตาม NCEP (National Cholesterol Education Program) ดังนี้

Calcium score Presence of Plaque
0 ไม่พบว่าคราบมีไขมันหรือหินปูนเกาะ
1-10 พบว่ามีคราบไขมันหรือหินปูนเกาะเพียงเล็กน้อย
11-100 พบว่ามีคราบไขมันหรือหินปูนเกาะเล็กน้อย
101-400 พบว่ามีคราบไขมันหรือหินปูนเกาะปานกลาง
Over 400 พบว่ามีคราบไขมันหรือหินปูนเกาะมาก
CTA Coronary Artery (Coronary Computed Tomographic Angiography)
การ ฉีดสีเพื่อตรวจหลอดเลือดหัวใจโดยใช้ MDCT 64 Slices เป็นการตรวจเพื่อค้นหาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยสามารถบอกระดับความรุนแรงของการตีบของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ หัวใจได้ หรือใช้ติดตามผลการรักษาในรายที่เคยมีประวัติผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจมาก่อน รวมถึงการหาความผิดปกติแต่กำเนิดของหลอดเลือดหัวใจ โดยในปัจจุบันเป็นการตรวจคัดกรองในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง การเตรียมผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ ก่อนทำการผ่าตัดหรือทำหัตถการใหญ่ๆ


ข้อจำกัดในการตรวจ ผู้ป่วยต้องได้รับการควบคุมอัตรา การเต้นของหัวใจไม่เกิน 65 ครั้งต่อนาที ซึ่งต้องอยู่ในความดูแลของอายุรแพทย์โรคหัวใจ กรณีที่อัตราการเต้นของหัวใจเกิน อาจจำเป็นต้องได้รับยาก่อนทำการตรวจ
งด น้ำและอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงก่อนตรวจ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ในกรณีเกิดการแพ้สารทึบรังสี และต้องมีผล Creatinine (ค่าการทำงานของไต) ทุกครั้ง เนื่องจากสารทึบรังสีที่ใช้จะถูกขับออกทางปัสสาวะ
ผู้ป่วยต้องสามารถกลั้นใจในการตรวจประมาณ 10 วินาที ระหว่างการ Scan
กรณี ค่า Calcium score เกิน 400 จะอยู่ในดุลยพินิจของรังสีแพทย์และแพทย์โรคหัวใจ ว่าจะทำการตรวจหรือไม่ เพื่อหารอยโรคอื่นที่แพทย์สงสัย
กรณีผู้ป่วยมีข้อจำกัดไม่สามารถทำการตรวจข้างต้นได้ แพทย์อาจตรวจโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมต่อไป ซี่งมีหลายวิธี
สอบถามเพิ่มเติมที่ แผนกรังสีวิทยา
www.vejthani.com

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรัฐ
ไทยรัฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น