เวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเอง

อ่าน.......ขำๆ

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

ศิลปะเด็ก มุมมองสีใส ภาพ พ่อ แม่ ลูก ของครอบครัวที่มีความสุข

ศิลปะสื่อความคิดผู้วาด

ศิลปะ เด็ก คือ ศิลปะใสๆ จากแววตาและความคิดของคนตัวเล็กที่เฝ้ามองความเป็นไปของสิ่งรอบกาย สังคม และเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่อย่างเงียบๆ

โตชิบา เชิญชมนิทรรศการศิลป กรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 22 ชมภาพผลงานจิตร กรรมและประติ มากรรมรวมกว่า 190 ชิ้น รวมถึงผลงานเยาวชนที่สื่อความคิดและมุมมองผ่านสีสันของภาพใสที่สวยงามและมี ความหมาย

เช่น ภาพสีสวยลายเส้นเรียบง่ายของ ด.ญ. ดวงดารา งามสุขเจริญ เจ้าของรางวัลยอดเยี่ยมระดับอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สะท้อนความสุขของครอบครัวได้อย่างน่าชื่นชม

น้องดวงดารา กล่าวถึงภาพวาดชิ้นนี้ว่า "เป็นครั้งแรกที่พ่อกับแม่พาหนูไปเที่ยวทะเล หนูมีความสุขและรู้สึกประทับใจมาก"

อ.ธง ชัย รักปทุม ประธานคณะกรรมการตัดสิน กล่าวว่า ผลงานชิ้นนี้ชนะรางวัลยอดเยี่ยมเพราะความงามของรูปสอดคล้องให้เห็นสภาวะ บรรยากาศชายทะเลยามเย็น ซึ่งกระทบแสงสีเหลือง สีชมพู สีส้ม และเสื้อผ้าโทนสีน้ำเงินเป็นสีโทนร้อน ภาพมีความลงตัวงดงาม พอเหมาะกับการจัดวางองค์ประกอบ

"ภาพ พ่อ แม่ ลูก ของครอบครัวที่มีความสุข เป็นภาพธรรมชาตินำมาซึ่งคุณความดี นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต สีสันและบรรยากาศทำให้รู้ถึงการเขียนภาพเป็น โดยใช้สีเป็นสื่อ มากกว่าตัวนำเรื่องของเส้น

ขณะที่ภาพของ ด.ช.ชานน พิทักษ์ เจ้าของผลงานยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่สื่อความหมายออกมาว่าการทะเลาะเบาะแว้ง ไม่รู้จักให้อภัยหรือสามัคคีกัน ประเทศต้องเดือดร้อน ไร้ความสงบสุข แตกแยก ถือเป็นการสื่อสถานการณ์ของบ้านเมือง

**

"รูปนี้มองภายนอกอาจ ดูดุดัน เพราะเป็นรูปการต่อสู้ แต่หากเราเปิดใจแล้วมองรูปในแง่บวก จะเห็นว่าการที่เราเผชิญหน้ากัน ซึ่งอาจจะมองว่าเป็นการเผชิญหน้าระหว่างความถูกต้องกับความผิด หรือการมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เราจะทำอย่างไรถึงจะยอมรับความต่างเหล่านั้น

รูปนี้สื่อว่าเราต้อง หันหน้ามาคุยกัน จะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะได้ไม่เกิดปัญหา ภาพเขียนบางภาพที่บางครั้งอาจดูเป็นด้านลบ แต่ถ้าเรามองในแง่บวกได้มันจะส่งผลดีกับทุกอย่าง" อ.เทพศิริ สุขโสภา กล่าว

ผล งานภาพยอดเยี่ยมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในปีนี้เป็นผลงานของ ด.ญ.ชนินาถ เนื้อหอม ซึ่งแสดงความเห็นเกี่ยวกับภาพของตนเองว่า "สังคมไทยจะคงอยู่ได้ล้วนเกิดจากความสามัคคีของคนทุกกลุ่มอาชีพ คนไทยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขาดความสามัคคี ประเทศไทยก็ไม่อาจคงอยู่ได้เช่นกัน"

จากรายละเอียดของสีและภาพ รวมไปถึงรายละเอียดของแต่ละตัวบุคคล แต่ละอาชีพ ส่งผลให้ภาพนี้ได้รับรางวัลไปตามคาดหมาย

อ.สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ให้ความเห็นว่า ภาพนี้สื่อถึงสังคมในยุคปัจจุบันที่มีความแตกแยก แยกสี แยกสังคม แยกชีวิตความเป็นอยู่ แต่ในสุดท้ายเรื่องของบ้านเมือง ประชาธิปไตย ความมั่นคง เศรษฐกิจและความเชื่อที่แตกแยก ทุกคนพร้อมจะมาเป็นเสา เป็นที่ค้ำยัน ให้ประชาธิป ไตย ให้ชาติ ให้วัฒนธรรม และให้บ้านเมืองอยู่ต่อไป

มาที่ภาพผลงานรางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายและอาชีวะ ผู้รับรางวัล ได้แก่ น.ส.ณัฐฐินันท์ ภูขะมา ที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่ต้องการสะท้อนภาพสังคมยุคโลกาภิวัตน์ โดยเลือกใช้ตุ๊กตาบลายธ์เป็นสื่อแทนผู้หญิงส่วนใหญ่ที่สนใจในเรื่องแฟชั่น และความสวยงามเป็นพิเศษ สะท้อนถึงสภาพ "วัตถุนิยม" ของมนุษย์ในปัจจุบันที่ทำตัวปรับเปลี่ยนตามกระแส ดังเห็นได้จากสีสันที่ถ่ายทอดออกมา เปรียบเหมือนอารมณ์ของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

อ.สังคม ทองมี กล่าวอธิบายว่า "เป็นภาพที่สะท้อนโลกความสดใสของชีวิต ผ่านตุ๊กตาซึ่งเป็นตัวสื่อความสุขของผู้หญิง ส่วนเรื่องกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปินสร้างงานด้วยทักษะวิธีการใช้สีโปสเตอร์ และความสร้างสรรค์ ใช้เทคนิคปะติด และการใช้สีที่ลงตัว"

สำหรับผลงาน "ค่านิยมเทียม 4" ของ นายอานนท์ ลุลิตานนท์ เป็นผลงานรางวัลดีเด่นระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป โดดเด่นในเรื่องการนำเสนอ โดยสะท้อนปัญหาสังคมวัยรุ่นในปัจจุบันผ่านเด็กแว้นและสก๊อยได้ครบครัน ลึกซึ้งภายในหนึ่งภาพ คณะกรรมการต่างเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าผลงานพยายามสะท้อนสภาพปัญหาสังคม ให้ผู้คนรับรู้ ชิ้นงานสร้างอารมณ์ขันแบบตลกร้าย แต่แฝงไปด้วยความหมายเชิงเสียดสีและสะท้อนสังคมได้ชัดเจน

ร่วม ชมผลงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 22 ได้ ระหว่างวันที่ 4-28 พ.ย.นี้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ สอบถามโทร. 0-2282-0637

...............

Credit :  http://www.khaosod.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น