เวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเอง

อ่าน.......ขำๆ

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Emoicon ดุ๊กดิ๊กสไตล์ญี่ปุ่น

000
000.gif
001
001.gif
002
002.gif
003
003.gif
004
004.gif
005
005.gif
006
006.gif
007
007.gif
008
008.gif
009
009.gif
010
010.gif
011
011.gif
012
012.gif
013
013.gif
014
014.gif
015
015.gif
016
016.gif
017
017.gif
018
018.gif
019
019.gif
020
020.gif
021
021.gif
022
022.gif
023
023.gif
024
024.gif
025
025.gif
026
026.gif
027
027.gif
028
028.gif
029
029.gif
030
030.gif
031
031.gif
032
032.gif
033
033.gif
034
034.gif
035
035.gif
036
036.gif
037
037.gif
038
038.gif
039
039.gif
040
040.gif
041
041.gif
042
042.gif
043
043.gif
044
044.gif
045
045.gif
046
046.gif
047
047.gif
048
048.gif
049
049.gif
050
050.gif
051
051.gif
052
052.gif
053
053.gif
054
054.gif
055
055.gif
056
056.gif
057
057.gif
058
058.gif
059
059.gif
060
060.gif
061
061.gif
062
062.gif
063
063.gif
064
064.gif
065
065.gif
066
066.gif
067
067.gif
068
068.gif
069
069.gif
070
070.gif
071
071.gif
072
072.gif
073
073.gif
074
074.gif
075
075.gif
076
076.gif
077
077.gif
078
078.gif
079
079.gif
080
080.gif
081
081.gif
082
082.gif
083
083.gif
084
084.gif
085
085.gif
086
086.gif
087
087.gif
088
088.gif
089
089.gif
090
090.gif
091
091.gif
092
092.gif
093
093.gif
094
094.gif
095
095.gif
096
096.gif
097
097.gif
098
098.gif
099
099.gif
100
100.gif
101
101.gif
102
102.gif
103
103.gif
104
104.gif
105
105.gif
106
106.gif
107
107.gif
108
108.gif
109
109.gif
110
110.gif
111
111.gif
112
112.gif
113
113.gif
114
114.gif
115
115.gif
116
116.gif
117
117.gif
118
118.gif
119
119.gif
120
120.gif
121
121.gif
122
122.gif
123
123.gif
124
124.gif
125
125.gif
126
126.gif
127
127.gif
128
128.gif
129
129.gif
130
130.gif
131
131.gif
132
132.gif
133
133.gif
134
134.gif
135
135.gif
136
136.gif
137
137.gif
138
138.gif
139
139.gif
140
140.gif
141
141.gif
142
142.gif
143
143.gif
144
144.gif
145
145.gif
146
146.gif
147
147.gif
148
148.gif
149
149.gif
150
150.gif
151
151.gif
152
152.gif
153
153.gif
154
154.gif
155
155.gif
156
156.gif
157
157.gif
158
158.gif
159
159.gif
160
160.gif
161
161.gif
162
162.gif
163
163.gif
164
164.gif
165
165.gif
166
166.gif
167
167.gif
168
168.gif
169
169.gif
170
170.gif
171
171.gif
172
172.gif
173
173.gif
174
174.gif
175
175.gif
176
176.gif
177
177.gif
178
178.gif
179
179.gif
180
180.gif
181
181.gif
182
182.gif
183
183.gif
184
184.gif
185
185.gif
186
186.gif
187
187.gif
188
188.gif
189
189.gif
190
190.gif
191
191.gif
192
192.gif
193
193.gif
194
194.gif
195
195.gif
196
196.gif
197
197.gif
198
198.gif
199
199.gif
200
200.gif
201
201.gif
202
202.gif
203
203.gif
204
204.gif
205
205.gif
206
206.gif
207
207.gif
208
208.gif
209
209.gif
210
210.gif
211
211.gif
212
212.gif
213
213.gif
214
214.gif
215
215.gif
216
216.gif
217
217.gif
218
218.gif
219
219.gif
220
220.gif
221
221.gif
222
222.gif
223
223.gif
224
224.gif
225
225.gif
226
226.gif
227
227.gif
228
228.gif
229
229.gif
230
230.gif
231
231.gif
232
232.gif
233
233.gif
234
234.gif
235
235.gif
236
236.gif
237
237.gif
238
238.gif
239
239.gif
240
240.gif
241
241.gif
242
242.gif
243
243.gif
244
244.gif
245
245.gif
246
246.gif
247
247.gif
248
248.gif
249
249.gif
250
250.gif
251
251.gif
252
252.gif
253
253.gif
254
254.gif
255
255.gif
256
256.gif
257
257.gif
258
258.gif
259
259.gif
260
260.gif
261
261.gif
262
262.gif
263
263.gif
264
264.gif
265
265.gif
266
266.gif
267
267.gif
268
268.gif
269
269.gif
270
270.gif
271
271.gif
272
272.gif
273
273.gif
274
274.gif
275
275.gif
276
276.gif
277
277.gif
278
278.gif
279
279.gif
280
280.gif
281
281.gif
282
282.gif
283
283.gif
284
284.gif
285
285.gif
286
286.gif
287
287.gif
288
288.gif
289
289.gif
290
290.gif
291
291.gif
292
292.gif
293
293.gif
294
294.gif
295
295.gif
296
296.gif
297
297.gif
298
298.gif
299
299.gif
300
300.gif
301
301.gif
302
302.gif
303
303.gif
304
304.gif
305
305.gif
306
306.gif
307
307.gif
308
308.gif
309
309.gif
310
310.gif
311
311.gif
312
312.gif
313
313.gif
314
314.gif
315
315.gif
316
316.gif
317
317.gif
318
318.gif
319
319.gif
320
320.gif
321
321.gif
322
322.gif
323
323.gif
324
324.gif
325
325.gif
326
326.gif
327
327.gif
328
328.gif
329
329.gif
330
330.gif
331
331.gif
332
332.gif
333
333.gif
334
334.gif
335
335.gif
336
336.gif
337
337.gif
338
338.gif
339
339.gif
340
340.gif
341
341.gif
342
342.gif
343
343.gif
344
344.gif
345
345.gif
346
346.gif
347
347.gif
348
348.gif
349
349.gif
350
350.gif
351
351.gif
352
352.gif
353
353.gif
354
354.gif
355
355.gif
356
356.gif
357
357.gif
358
358.gif
359
359.gif
360
360.gif
361
361.gif
362
362.gif
363
363.gif
364
364.gif
365
365.gif
366
366.gif
367
367.gif
368
368.gif
369
369.gif
370
370.gif
371
371.gif
372
372.gif
373
373.gif
374
374.gif
375
375.gif
376
376.gif
377
377.gif
378
378.gif
379
379.gif
380
380.gif
381
381.gif
382
382.gif
383
383.gif
384
384.gif
385
385.gif
386
386.gif
387
387.gif
388
388.gif
389
389.gif
390
390.gif
391
391.gif
392
392.gif
393
393.gif
394
394.gif
395
395.gif
396
396.gif
397
397.gif
398
398.gif
399
399.gif
400
400.gif
401
401.gif
402
402.gif
403
403.gif
404
404.gif
405
405.gif
406
406.gif
407
407.gif
408
408.gif
409
409.gif
410
410.gif
411
411.gif
412
412.gif
413
413.gif
414
414.gif
415
415.gif
416
416.gif
417
417.gif
418
418.gif
419
419.gif
420
420.gif
421
421.gif
422
422.gif
423
423.gif
424
424.gif
425
425.gif
426
426.gif
427
427.gif
428
428.gif
429
429.gif
430
430.gif
431
431.gif
432
432.gif
433
433.gif
434
434.gif
435
435.gif
436
436.gif
437
437.gif
438
438.gif
439
439.gif
440
440.gif
441
441.gif
442
442.gif
443
443.gif
444
444.gif
445
445.gif
446
446.gif
447
447.gif
448
448.gif
449
449.gif
450
450.gif
451
451.gif
452
452.gif
453
453.gif
454
454.gif
455
455.gif
456
456.gif
457
457.gif
458
458.gif
459
459.gif
460
460.gif
461
461.gif
462
462.gif
463
463.gif
464
464.gif
465
465.gif
466
466.gif
467
467.gif
468
468.gif
469
469.gif
470
470.gif
471
471.gif
472
472.gif
473
473.gif
474
474.gif
475
475.gif
476
476.gif
477
477.gif
478
478.gif
479
479.gif
480
480.gif
481
481.gif
482
482.gif
483
483.gif
484
484.gif
485
485.gif
486
486.gif
487
487.gif
488
488.gif
489
489.gif
490
490.gif
491
491.gif
492
492.gif
493
493.gif
494
494.gif
495
495.gif
496
496.gif
497
497.gif
498
498.gif
499
499.gif
500
500.gif
501
501.gif
502
502.gif
503
503.gif
504
504.gif
505
505.gif
506
506.gif
507
507.gif
508
508.gif
509
509.gif
510
510.gif
511
511.gif
512
512.gif
513
513.gif
514
514.gif
515
515.gif
516
516.gif
517
517.gif
518
518.gif
519
519.gif
520
520.gif
521
521.gif
522
522.gif
523
523.gif
524
524.gif
525
525.gif
526
526.gif
527
527.gif
528
528.gif
529
529.gif
530
530.gif
531
531.gif
532
532.gif
533
533.gif
534
534.gif
535
535.gif
536
536.gif
537
537.gif
538
538.gif
539
539.gif
540
540.gif
541
541.gif
542
542.gif
543
543.gif
544
544.gif
545
545.gif
546
546.gif
547
547.gif
548
548.gif
549
549.gif
550
550.gif
551
551.gif
552
552.gif
553
553.gif
554
554.gif
555
555.gif
556
556.gif
557
557.gif
558
558.gif
559
559.gif
560
560.gif
561
561.gif
562
562.gif
563
563.gif
564
564.gif
565
565.gif
566
566.gif
567
567.gif
568
568.gif
569
569.gif
570
570.gif
571
571.gif
572
572.gif
573
573.gif
574
574.gif
575
575.gif
576
576.gif
577
577.gif
578
578.gif
579
579.gif
580
580.gif
581
581.gif
582
582.gif
583
583.gif
584
584.gif
585
585.gif
586
586.gif
587
587.gif
588
588.gif
589
589.gif
590
590.gif
591
591.gif
592
592.gif
593
593.gif
594
594.gif
595
595.gif
596
596.gif
597
597.gif
598
598.gif
599
599.gif
600
600.gif
601
601.gif
602
602.gif
603
603.gif
604
604.gif
605
605.gif
606
606.gif
607
607.gif
608
608.gif
609
609.gif
610
610.gif
611
611.gif
612
612.gif
613
613.gif
614
614.gif
615
615.gif
616
616.gif
617
617.gif
618
618.gif
619
619.gif
620
620.gif
621
621.gif
622
622.gif
623
623.gif
624
624.gif
625
625.gif
626
626.gif
627
627.gif
628
628.gif
629
629.gif
630
630.gif
631
631.gif
632
632.gif
633
633.gif
634
634.gif
635
635.gif
636
636.gif
637
637.gif
638
638.gif
639
639.gif
640
640.gif
641
641.gif
642
642.gif
643
643.gif
644
644.gif
645
645.gif
646
646.gif
647
647.gif
648
648.gif
649
649.gif
650
650.gif
651
651.gif
652
652.gif
653
653.gif
654
654.gif
655
655.gif
656
656.gif
657
657.gif
658
658.gif
659
659.gif
660
660.gif
661
661.gif
662
662.gif
663
663.gif
664
664.gif
665
665.gif
666
666.gif
667
667.gif
668
668.gif
669
669.gif
670
670.gif
671
671.gif
672
672.gif
673
673.gif
674
674.gif
675
675.gif
676
676.gif
677
677.gif
678
678.gif
679
679.gif
680
680.gif
681
681.gif
682
682.gif
683
683.gif
684
684.gif
685
685.gif
686
686.gif
687
687.gif
688
688.gif
689
689.gif
690
690.gif
691
691.gif
692
692.gif
693
693.gif
694
694.gif
695
695.gif
696
696.gif
697
697.gif
698
698.gif
699
699.gif
700
700.gif
701
701.gif
702
702.gif
703
703.gif
704
704.gif
705
705.gif
706
706.gif
707
707.gif
708
708.gif
709
709.gif
710
710.gif
711
711.gif
712
712.gif
713
713.gif
714
714.gif
715
715.gif
716
716.gif
717
717.gif
718
718.gif
719
719.gif
720
720.gif
721
721.gif
722
722.gif
723
723.gif
724
724.gif
725
725.gif
726
726.gif
727
727.gif
728
728.gif
729
729.gif
730
730.gif
731
731.gif
732
732.gif
733
733.gif
734
734.gif
735
735.gif
736
736.gif
737
737.gif
738
738.gif
739
739.gif
740
740.gif
741
741.gif
742
742.gif
743
743.gif
744
744.gif
745
745.gif
746
746.gif
747
747.gif
748
748.gif
749
749.gif
750
750.gif
751
751.gif
752
752.gif
753
753.gif
754
754.gif
755
755.gif
756
756.gif
757
757.gif
758
758.gif
759
759.gif
760
760.gif
761
761.gif
762
762.gif
763
763.gif
764
764.gif
765
765.gif
766
766.gif
767
767.gif
768
768.gif
769
769.gif
770
770.gif
771
771.gif
772
772.gif
773
773.gif
774
774.gif
775
775.gif
776
776.gif
777
777.gif
778
778.gif
779
779.gif
780
780.gif
781
781.gif
782
782.gif
783
783.gif
784
784.gif
785
785.gif
786
786.gif
787
787.gif
788
788.gif
789
789.gif
790
790.gif
791
791.gif
792
792.gif
793
793.gif
794
794.gif
795
795.gif
796
796.gif
797
797.gif
798
798.gif
799
799.gif
800
800.gif
801
801.gif
802
802.gif
803
803.gif
804
804.gif
805
805.gif
806
806.gif
807
807.gif
808
808.gif
809
809.gif
810
810.gif
811
811.gif
812
812.gif
813
813.gif
814
814.gif
815
815.gif
816
816.gif
817
817.gif
818
818.gif
819
819.gif
820
820.gif
821
821.gif
822
822.gif
823
823.gif
824
824.gif
825
825.gif
826
826.gif
827
827.gif
828
828.gif
829
829.gif
830
830.gif
831
831.gif
832
832.gif
833
833.gif
834
834.gif
835
835.gif
836
836.gif
837
837.gif
838
838.gif
839
839.gif
840
840.gif
841
841.gif
842
842.gif
843
843.gif
844
844.gif
845
845.gif
846
846.gif
847
847.gif
848
848.gif
849
849.gif
850
850.gif
851
851.gif
852
852.gif
853
853.gif
854
854.gif
855
855.gif
856
856.gif
857
857.gif
858
858.gif
859
859.gif
860
860.gif
861
861.gif
862
862.gif
863
863.gif
864
864.gif
865
865.gif
866
866.gif
867
867.gif
868
868.gif
869
869.gif
870
870.gif
871
871.gif
872
872.gif
873
873.gif
874
874.gif
875
875.gif
876
876.gif
877
877.gif
878
878.gif
879
879.gif
880
880.gif
881
881.gif
882
882.gif
883
883.gif
884
884.gif
885
885.gif
886
886.gif
887
887.gif
888
888.gif
889
889.gif
890
890.gif
891
891.gif
892
892.gif
893
893.gif
894
894.gif
895
895.gif
896
896.gif
897
897.gif
898
898.gif
899
899.gif
900
900.gif
901
901.gif
902
902.gif
903
903.gif
904
904.gif
905
905.gif
906
906.gif
907
907.gif
908
908.gif
909
909.gif
910
910.gif
911
911.gif
912
912.gif
913
913.gif
914
914.gif
915
915.gif
916
916.gif
917
917.gif
918
918.gif
919
919.gif
920
920.gif
921
921.gif
922
922.gif
923
923.gif
924
924.gif
925
925.gif
926
926.gif
927
927.gif
928
928.gif
929
929.gif
930
930.gif
931
931.gif
932
932.gif
933
933.gif
934
934.gif
935
935.gif
936
936.gif
937
937.gif
938
938.gif
939
939.gif
940
940.gif
941
941.gif
942
942.gif
943
943.gif
944
944.gif
945
945.gif
946
946.gif
947
947.gif
948
948.gif
949
949.gif
950
950.gif
951
951.gif
952
952.gif
953
953.gif
954
954.gif
955
955.gif
956
956.gif
957
957.gif
958
958.gif
959
959.gif

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น