เวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเอง

อ่าน.......ขำๆ

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เทคนิคการทำภาพขาวดำให้กลายเป็นภาพสี
ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต http://www.dpu.ac.th
1. เปิดไฟล์ภาพขาวดำที่เราต้องการทำเป็นภาพสีในโปรแกรม Photoshop ดังตัวอย่าง


2. เลือกเมนู Image > Mode > RGB Color เพื่อเปลี่ยนจาก Mode เป็น Grayscale (ภาพขาวดำ) เป็น Mode RGB Color (ภาพสี)3. จากนั้นให้ทำการสร้างเส้น Selection กำหนดพื้นที่เราต้องการให้เป็นสี โดยใช้อุปกรณ์ Lasso Tool  ตัดตามจุดที่เราต้องการพร้อมกับการกำหนด
    Feather (เลือกเมนู Select > Feather, ปรับค่า Faether Radius = 1 pixels) จะได้ดังภาพ4. จากนั้นให้ทำการเปลี่ยนสีโดยเลือกเมนู Image > Adjust > Variation ให้ผสมสีจนใกล้เคียงความจริงมากที่สุด แล้วคลิก OK จะได้ภาพดังตัวอย่าง


5. หากต้องการทำสีในจุดอื่น ให้ทำเหมือนขั้นตอนข้างต้นที่กล่าวมา เราก็สามารถเปลี่ยนรูปขาวดำให้เป็นสีดังรูป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น