เวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเอง

อ่าน.......ขำๆ

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในเวียดนามชื่อถ้ำ Son Doong

A half-mile block of 40-story buildings could fit inside this lit stretch of Hang Son Doong, which may be the world’s biggest subterranean passage. (Photo Credit: © Carsten Peter/National Geographic)

Like a castle on a knoll, a rock formation shines beneath a skylight in Hang Son Doong. A storm had just filled the pool, signaling that exploring season was coming to an end.(Photo Credit: © Carsten Peter/National Geographic)
Navigating an algae-skinned maze, expedition organizers Deb and Howard Limbert lead the way across a sculpted cavescape in Hang Son Doong. Ribs form as calcite-rich water overflows pools. (Photo Credit: © Carsten Peter/National Geographic)
Son Trach, Bo Trach District, Vietnam. (Photo Credit: © NGC)
Son Trach, Bo Trach District, Vietnam. (Photo Credit: © NGC)
Son Trach, Bo Trach District, Vietnam. (Photo Credit: © NGC)
Son Trach, Bo Trach District, Vietnam. (Photo Credit: © NGC)
Hang Song Doong aka Mountain River Cave, Son Trach, Bo Trach District, Vietnam. (Photo Credit: © ITV STUDIOS LTD./ Simon Reay)
Hang Song Doong aka Mountain River Cave, Son Trach, Bo Trach District, Vietnam. (Photo Credit: © ITV STUDIOS LTD./ Simon Reay)
Hang Song Doong aka Mountain River Cave, Son Trach, Bo Trach District, Vietnam. (Photo Credit: © ITV STUDIOS LTD./ Simon Reay)
Hang Song Doong aka Mountain River Cave, Son Trach, Bo Trach District, Vietnam. (Photo Credit: © ITV STUDIOS LTD./ Simon Reay)
Hang Song Doong aka Mountain River Cave, Son Trach, Bo Trach District, Vietnam. (Photo Credit: © ITV STUDIOS LTD./ Simon Reay)
Hang Song Doong aka Mountain River Cave, Son Trach, Bo Trach District, Vietnam. (Photo Credit: © ITV STUDIOS LTD./ Simon Reay)
Hang Song Doong aka Mountain River Cave, Son Trach, Bo Trach District, Vietnam. (Photo Credit: © ITV STUDIOS LTD./ Simon Reay)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น