เวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเอง

อ่าน.......ขำๆ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

20สาเหตุที่ควรจะลดความอ้วนได้แล้ว..555

20. You Are The Whole Rockband


19. ‘G’ Is For Ghetto Booty, Not Gucci


18. The ‘Robot’ < The ‘Globot’


17. So Many Levels Of Wrong


16. Morbidly Obeast


15. You Must Be Carted


14. Your Car Has A Joystick


13. You’re Slow, Even At Looking At The Camera


12. Seagull Target


11. Halloween Costumes Always Involve Moo-Moos


10. You’re Hurting That Rock


9. There’s No ‘Fatass’ In ‘Badass’


8. Nothing Says “I’m Lonely” Like Cowboy Boots


7. You Are A Goomba


6. More Lumpy Than Square


5. What?


4. Smuggling Mexican Kids In There, Are We Now?


3. You Have Been Beached


2. “Schwartzman, quit farting around and lift her.”


1. The Ginger Gene Just Wasn’t Bad Enough

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น