เวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเอง

อ่าน.......ขำๆ

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

ภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหว..จากหลายๆประเทศ

Haiti

earthquakes01 Earthquakes

Japan

earthquakes02 Earthquakes

San Francisko

earthquakes03 Earthquakes

China

earthquakes04 Earthquakes

San Francisko

earthquakes05 Earthquakes

Pakistan

earthquakes06 Earthquakes

Romania

earthquakes07 Earthquakes

USA

earthquakes08 Earthquakes

Paso Robles, California

earthquakes09 Earthquakes

Taiwan

earthquakes10 Earthquakes

Beichuan, Sichuan province, China

earthquakes11 Earthquakes

L’Aquila, Italy

earthquakes12 Earthquakes

Chengdu, China

earthquakes13 Earthquakes

Northridge, USA

earthquakes14 Earthquakes

California, USA

earthquakes15 Earthquakes

Kobe, Japan

earthquakes16 Earthquakes

Mexico City

earthquakes17 Earthquakes

Los Angeles, USA

earthquakes18 Earthquakes

Indonesia

earthquakes19 Earthquakes

Spitak region, Armenia

earthquakes20 Earthquakes

Beichuan, Sichuan Province, China

earthquakes21 Earthquakes

Beichuan, Sichuan Province, China

earthquakes22 Earthquakes

Los Angeles, California

earthquakes23 Earthquakes

Chile

earthquakes24 Earthquakes

Northridge, Los Angeles, California

earthquakes25 Earthquakes

Haiti

earthquakes26 Earthquakes

Turkey

earthquakes27 Earthquakes

Chile

earthquakes28 Earthquakes

Chile

earthquakes29 Earthquakes

Taiwan

earthquakes30 Earthquakes

Canterbury, New Zealand

earthquakes31 Earthquakes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น