เวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเอง

อ่าน.......ขำๆ

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

10 อันดับประเทศที่เป็นมิตรสุดๆอันดับที่ 10Turkey
อันดับที่ 10 ได้แก่ประเทศ Turkeyอันดับที่ 9Scotland
อันดับที่ 9 ได้แก่ประเท ศ Scotlandอันดับที่ 8Thailand
อันดับที่ 8 ได้แก่ประเทศ Thailand


อันดับที่ 7Vietnam
อันดับที่ 7 ได้แก่ประเทศ Vietnamอันดับที่ 6Indonesia
อันดับที่ 6 ได้แก่ประเทศ Indonesiaอันดับที่ 5Fiji
อันดับที่ 5 ได้แก่ประเทศ Fijiอันดับที่ 4Malawi
อันดับที่ 4 ได้แก่ประเทศ Malawiอันดับที่ 3United States
อันดับที่ 3 ได้แก่ประเทศ United States

อันดับที่ 2Samoa
อันดับ ที่ 2 ได้แก่ประเทศ Samoa อเมริกันซามัว (American Samoa) เป็นดินแดนของสหรัฐอเมริกา ซามัวและอเมริกันซามัวถูกแบ่งแยกโดยส่วนของประเทศซามัวในปัจจุบันอยู่ในการ ครอบครองของประเทศเยอรมนี ต่อมาก็ได้ถูกครอบครองโดยประเทศนิวซีแลนด์ ส่วนของอเมริกันซามัวก็ได้ถูกครอบครองโดยสหรัฐอเมริกา จนถึงปัจจุบันอันดับที่ 1Ireland
อันดับที่ 1 ได้แก่ประเทศ Ireland ไม่ว่าจะจัดกี่ครั้ง มีชื่อประเทศนี้ติดอันดับ 1 ตลอด
ที่มา : http://www.toptenthailand.com/display.php?id=1963

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น