เวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเอง

อ่าน.......ขำๆ

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สวิสเนรมิตอุโมงค์แก้ว ท่องรอบโลกใน2ชั่วโมง


หาก มานั่งคิดดูดีๆ แล้ว การเดินทางนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ยิ่งบรรดาผู้ที่ต้องเดินทางบ่อยหากลดเวลาตรงนี้ลงได้ ก็อาจจะมีเวลาในชีวิตมากขึ้นนำมา ทุ่มเทให้กับสิ่งที่หลงใหลได้มากขึ้น

บริษัท อคาบิออน ผู้ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการคมนาคมจากสวิตเซอร์แลน ด์ วางแผนปฏิรูปการคมนาคมทางบกในอนาคต ด้วยการสร้างพาหนะความเร็วสูงวิ่งในอุโมงค์แก้วเชื่อ มต่อไปตามประเทศต่างๆ ทำให้สามารถเดินทางรอบโลกได้ด้วยเวลาเพียง 2 วัน ด้วยความเร็วราว 20,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแนวคิดดังกล่าวใช้ทฤษฎีระบบการส่งไปรษณีย์ผ่านอุโมงค ์แก้ว ซึ่งเคยถูกออกแบบไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 มาดัดแปลงเป็นการคมนาคมระดับมหภาค

พาหนะที่ใช้มีลักษณะเป็นเหมือนรถยนต์ล้ำยุค 2 ที่นั่ง นามเก๋ไก๋ว่า "จีทีบีโอ เซเว่น ดาวินชี่"

ใช้ ระบบไฟฟ้าล้วน มีความเร็วสูงสุด 600 ก.ม.ต่อช.ม. ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่ารถไฟฟ้า ในปัจจุบัน อันเป็นผลมาจากการออกแบบด้านอากาศพลศาสตร์ที่ยอดเยี่ ยม น้ำหนักเบา และระบบอุโมงค์แก้วที่ทำให้ไม่มีกระแสลมต้านเมื่อ ผสานเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกัน จะทำให้จีทีบีโอที่แล่นอยู่ในอุโมงค์แก้วที่ความเร็ว 20 ก.ม.ต่อช.ม.นั้นจะมีประสิทธิภาพสูงกว่ารถยนต์ไฟฟ้าทั ่วไป 8 เท่า ที่ความเร็ว ส่วนที่ 200 ก.ม.ต่อช.ม. ประสิทธิภาพจะเพิ่มเป็น 10 เท่า โดยทางบริษัทกล่าวว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องได้มากถึง 25 เท่า

คาด ว่า โครงการจีทีบีโอ เซเว่น ดาวินชี่ น่าจะสามารถเป็นจริงได้ภายในปี 2593 ระบบการขนส่งรถไฟฟ้าดังกล่าวภายในประเทศจะเริ่มขนส่ง มวลชนและวิ่งด้วยความ เร็วราว 300 ก.ม.ต่อช.ม. ก่อนจะเพิ่มเป็น 373 ก.ม.ต่อช.ม. ภายใน 10 ปี พัฒนาไปสู่การขนส่งข้ามทวีป ส่วนความเร็วนั้นน่าจะเป็น 2,735 ก.ม.ต่อช.ม.

จีทีบีโอจะไม่มีแบตเตอรี่ในตัวเอง

ทว่าจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากอุโมงค์แก้วซึ่งรับพลังงานจ ากแสงอาทิตย์ทั้งหมด ก่อนจะวิ่งเต็มความเร็วได้ภายในปี 2643

__________________

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น