เวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเอง

อ่าน.......ขำๆ

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

ภาพวันหลวงตามหาบัวเข้าสู่พระนิพพาน

      ....  น้อมกราบส่งหลวงตาสู่พระนิพพาน  ...

  http://www.fwdder.com/topic/314590          
 


ภาพวันองค์หลวงตาเข้าสู่พระนิพพาน

๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เวลา ๐๓.๕๓ นาที

ตลอดถึงวันพระราชทานเพลิงศพ

ถึงวันที่ ๕ (โดยประมาณ) มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
 
  
 
 

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ขออนุโมทนาขอบพระคุณศิษย์ผู้เอื้อเฟื้อภาพแห่งประวัติศาสตร์)
 
น้อมกราบหลวงตา..ด้วยเศียรเกล้า
พร้อมตั้งใจอยู่ในธรรมและความดีตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น