เวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเอง

อ่าน.......ขำๆ

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คนพะเยาตื่น "พระยิ้ม" มีเหลียวมองตาม

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐชาวบ้าน และผู้คน จ.พะเยา ตะลึงพระพุทธรูปหินทรายแกะสลักปางมารวิชัย อายุร่วม 500 ปีในพิพิธภัณฑ์ เวียงพยาว มีใบหน้ายิ้มและมองตามเหมือนมีชีวิต จนผู้คนต้องแห่กราบขอโชคภาพเป็นจำนวนมาก...

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 ก.พ. ที่วัดลี ผู้สื่อข่าวได้ติดตามข่าวชาวบ้านร่ำลือว่า มีพระพุทธรูปภายในวัดลี ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ให้โชคและมีลักษณะเด่นพิเศษคือใบหน้าจะยิ้มและมีดวงต าที่ชอบมองตามผู้คนที่ เดินจากไปหลังจากที่เดินดูชมองค์ท่านเสร็จจนเป็นที่แ ปลก อย่างยิ่ง เมื่อเข้าไปได้พบกับหลวงพ่อพระครูอนุรักษ์ บุรานันท์ (ครูบาชื่น) เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา เจ้าอาวาสวัดลี เพื่อขอนุญาตดูชมพระพุทธรูปองค์ดังกล่าว และทางหลวงพ่อครูบาชื่น ให้ไปพบพระวิบูลย์ ถิรจิตโตพระผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี) และนายหล้า คณะกรรมการดูแลพิพิธภัณฑ์เวียงพยาวได้พาผู้สื่อข่าวข ึ้นไปชมองค์พระพุทธรูป ดังกล่าวจากการสังเกตพบว่า เป็นพระพุทธรูปหินทรายแกะสลักปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา สกุลช่างพะเยา มีขนาดหน้าตักประมาณ 16 นิ้ว สูง 24 นิ้ว มีลักษณะรูปร่างสวยงามสง่างามใบหน้าและปากจะมีลักษณะ ยิ้มอย่างสงบ จมูกโด่ง คิ้วตา ได้รูปแบบสง่างาม และที่สำคัญพบว่าพบดวงตาทีเป็นมีดำมักจะเหลียวมองตาม ผู้คนที่มาดูชมหลังจาก เดินจากไป เมื่อลองพิสูจน์ ก็พบว่า มองตามตัวเราจริงเมื่อเดินจาก ไปทางด้านทิศขวามือขององค์พระท่าน สร้างความแปลกใจ จนผู้คนที่มาดูเที่ยวชมในพิพิธภัณฑ์ ต่างงง ไปตาม ๆ กันและบางคนกราบไหว้ขอโชคลาภได้โชคกันไปยกใหญ่

พระครูอนุรักษ์ บุรานันท์ (ครูบาชื่น) เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา เจ้าอาวาสวัดลี กล่าวว่า พระพุทธรูปองค์นี้ได้เก็บรักษาไว้ที่วัดมาหลายร้อยปี แล้วจนกระทั่งปี พ.ศ.2550 ทางวัดกับ นายธนเษก อัศวานุวัตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและหน่วยงานหอจดหมายเหต ุ,สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัด ,ลูกศิษย์ลูกหา ,คณะศรัทธาชุมชนในเมืองพะเยาและชุมชนวัดลี, ศรีจอมเรือง,เมืองชุม ตลอดจนญาติโยมได้ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว ขึ้นมา ภายในวัดลี เพื่อรวบรวมเก็บเอาวัตถุ ศิลปะ วัตถุโบราณทีมีจำนวนมากมายที่ได้รวบรวมเก็บไว้นำมาไว ้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาตลอดจนผู้คนทั่วไปทั้งในและต่างจังหวัดมาเที ่ยวดูชมกันจนถึง ปัจจุบันโดยไม่มีการเก็บค่าดูชมแต่อย่างใด

เจ้าอาวาสวัดลี กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่ององค์พระพุทธรูปที่ญาติโยมมาดูชมนั้นเป็นพร ะพุทธรูปที่ช่างสมัย โบราณหรือสกุลช่างเมืองพะเยา ได้แกะสลักขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธ เจ้า หรือ องค์ตัวแทน พระพุทธเจ้า มีอายุประมาณ 500 ปี หรือมากกว่าและเคนถูกขโมยลักไปเมื่อหลายปีก่อน แต่เอาไปไม่รอดเอาวางทิ้งไว้ในป่าห่างจากวัดจนชาวบ้า นพบเห็นได้พากันนำเอามา เก็บรักษาไว้จนทุกวันนี้ทาง

ด้าน พระวิบูลย์ ถิรจิตโต ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์เวียงยาว และนายหล้า กรรมการพิพิธภัณฑ์ กล่าวว่า พระพุธรูปองค์นี้มีลักษณะเด่นสง่างามมีผู้คนมาเที่ยว ดูชมกันทุกวันบางคนมา โชคลาภต่างก็ได้ไปตามที่ขอ และเมื่อมองดูใบหน้าพระพุทธรูปแล้วท่านจะยิ้มแบบ ทักทายและเมื่อเราจากไปท่านก็จะมองตามเราเหมือนกับว่ าใช้สายตาส่งกลับเมื่อ มาดูหรือกราบไหว้ท่านเสร็จ ทุกวันมีผู้คนมาเที่ยวดูชมทุกวันที่ผ่านมาได้พบว่าลั กษณะพระพุทธรูปองค์นี้ เก่าแก่เหมือนทุกองค์ที่ตั้งประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์ แต่ที่แปลกกว่าองค์อื่นก็ตรงสง่างาม อมยิ้ม และส่งสายตามองตามดังกล่าว ส่วนเรื่องการห้ามไม่ให้ผู้คนทั่วไปขอโชคลาภนั้น เป็นความเชื่อของชาวบ้านพระไม่สามารถไปยุ่งได้ เพราะเป็นพระสงฆ์ ทุกวันก็เปิดพิพิธภัณฑ์ให้ดูชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.ทุกวัน โดยไม่เก็บค่าดูชมแต่อย่างใด.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น