เวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเอง

อ่าน.......ขำๆ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

หลักฐานจานบินและมนุษย์ต่างดาว ในประวัติศาสตร์โลก


หลักฐานเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว และจานบินนั้นมีนานตั้งแต่สมัยอดีตกาล 
หลักฐานเหล่านี้บ่งบอกถีงการติดต่อสือสารและการช่วยเหลือมนุษย์ในการสร้างอารยธรรมโบราณ 
โดยรวบรวมจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประเทศอิรัค

เป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงในสมัยดึกดำบรรพ์ และมีอดีตยืนยาวตั้งแต่สมัยสุเมเรียน 
หลักฐานโบราณจะได้แก่พระเจ้าที่มีหน้าตาเหมือนนก หรือสัตว์เลี้อยคลาน
                    รูปปั้นอายุ 5,000-4,500 ก่อนคริสต์ศักราช.                พระเจ้าของชนเผ่าสุเมเรียน

พระเจ้าของชนเผ่าสุเมเรียน


ประเทศเนปาล

ได้มีการค้นพบวัตถุรูปจานบินที่มีลวดลายของมนุษย์ต่างดาว และ รูปของทางช้างเผือก ซี่งมีอายุเก่าแก่ถีง 7,000 ก่อนคริสต์ศักราช
ค้นพบในเนปาล เพื่อแสดงวัตถุรูปทรงโฉบดิสก์ และมีรูปขนาดเล็กคล้ายมนุษย์ต่างดาวสีเทาอยู่ด้านข้าง 
และการสร้างรูปแบบทรงกลม spiraling คำนวณส่วนด้วย Golden Ratio (อัตราส่วนทองคำ) 
(ใครเคยอ่าน jojo ล่าข้ามศตวรรษ ภาคล่าสุดจะรู้จักอัตราส่วนทองคำ)
และเรขลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Geometry) 

อธิบายเพิ่มเติม
เรขลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Geometry) 
เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญทางศาสนา และมีคุณค่าทางวัฒนธรรม มักแสดงให้เห็นโครงสร้างที่ซับซ้อนของระบบบางอย่าง 
เช่น จักรวาล ภพภูมิ อวกาศ เวลา และรูปร่างของสิ่งต่างๆ เป็นตัวแทนแนวคิดของกฏบางอย่าง 
หรือแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่มีต่อกัน บางครั้งรูปทรงพวกนี้ก็ถูกเรียกว่าเป็น ‘ภาษาของพระผู้เป็นเจ้า’ 
ในบางชนเผ่า และมันแปลกมากๆ ที่มันมักมีความสัมพันธ์กับคณิตศาสตร์ได้อย่างน่าฉงน 
ซึ่งปรากฏให้เห็นมาแต่ยุคโบราณ แล้ว 7000ปีก่อนคริสต์ศักราช ชาวเนปาลรู้ได้ไงหนอประเทศอิตาลี

มีการค้นพบรูปวาดในถ้ำที่ Val Camonica ซี่งคล้ายมนุษย์อวกาศ มีความเก่าแก่ประมาณ 10,000 ก่อนคริสต์ศักราช
ภาพแสดงถึงมนุษย์สองคนที่มีการคุ้มครองป้องกันการถือผู้ปกครอง ก็แปลกดีนะคัฟประเทศยูเครน

ที่เมือง Kiev มีการค้นพบรูปปั้นมนุษย์อวกาศซี่งมีความเก่าแก่ประมาณ 4000 ปี ก่อนคริสต์ศักราชประเทศแม็คซิโก

พบรูปวาดในถ้ำซี่งเป็นภาพคน 4 คน ที่แขนยื่นออกไปสู่วัตถุรูปไข่ขนาดใหญ่
แผ่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นแสง ดูเหมือนยานที่อยู่บนท้องฟ้าขนาดใหญ่นะคัฟ
พบในจังหวัด Queretaro , เม็กซิโก ในปี คศ 1966 ซี่งภาพวาดนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 7000 ปีก่อน ประเทศเอควาดอร์

พบรูปปันคนในชุดมนุษย์อวกาศประเทศสหรัฐอเมริกา ชาวพื้นเมืองอเมริกัน

พบภาพเขียนบนฝาผนังถ้ำของชาวอินเดียนแดงทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

ภาพเขียนในยูท่าอายุมากถีง 5,500 ปี ก่อนคริสต์ศักราชทวีปแอฟริกา

พบภาพเขียนจานบินและมนุษยต์ต่างดาวที่ทะเลทราย ซาฮาร่า อายุประมาณ 6000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
แทนซาเนีย

 สองภาพเขียนถ้ำจากแทนซาเนีย ทั้งสองรูปคาดว่าจะได้ถึง 29,000 ปี 
รูปทางด้านซ้ายตั้งอยู่ใน Itolo และแสดงให้เห็นวัตถุที่มีรูปร่างแผ่นดิสก์หลาย 
รูปขวาเป็นรูปจาก Kolo แสดงถึงมนุษย์รูปร่างประหลาดประเทศออสเตรเลีย

พบภาพวาดตามผนังของชนเผ่าอบอริจินที่เมือง Kimberly อายุประมาณ 5,000 ปีก่อนประเทศญี่ปุ่น

ภาพวาดโบราณทางเกาะ Jotuo ซี่งค้นพบในปี คศ 1957 
 พวกเขาพบท่าทางแสดงของ"คน"ในชุดแปลก ๆ ที่ดูคล้ายชุดนักบินอวกาศ ถือท่อเช่นวัตถุที่แนบมากับเสื้อผ้า
และยังค้นพบภาพวาดของระบบสุริยจักรวาลที่มีดาวเคราะห์สิบดวงไม่รวมดวงอาทิตย์
ประเทศอียิปต์

พบรอยแกะสลักซี่งมีอายุ 3000 ปี เป็นรูปเครื่องบินและยานพาหนะที่มีอยู่ในปัจจุบันเปรียบเทียบ


เปรียบเทียบ


ประเทศอินเดีย

ที่อินเดียได้ค้นพบภาพวาดเกี่ยวกับ UFO ที่คนโบราณเขียนขี้นในถ้ำสมัยยุคหินที่ซ่อนลีกอยู่ในป่า ในรูปจะเห็นถีง 
ภาพมนุษย์อวกาศ และ ยาน UFO อย่างชัดเจน 
ซี่งนักโบราณคดีได้สันนิฐานว่าคนเล่านี้ได้มีการติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวมาเป็นเวลานานแล้ว 
ซี่งสอดคล้องกับทฤษฏีที่มนุษย์ต่างดาวที่เป็นมิตรกับมนุษย์ให้ความช่วยเหลือมนุษย์ในการสร้างอารยธรรมตั้งแต่สมัยโบราณ
ภาพวาดในถ้ำที่อินเดีย
นี่คือยานพาหนะที่กล่าวถึงในรามายณะ เรียกว่า "วิมานะ"
พวกนี้อยู่ในประเทศอินเดีย อยู่ที่วัด

ประเทศจีน พบแผ่นหินแกะสลักยูเอฟโอ
นักโบราณคดีพบรูปปั้นของแคปซูลพระเจ้า ไฮไลท์ที่มาของแคปซูลสิบสองลูก (รูปที่ 71)พบภายในรูปวงรีของพระเจ้า 
ห้องผู้พิพากษาของพระเจ้า พระเจ้าภายในแคปซูลมีรูปที่คล้ายคนเป็นวัตถุของการเคารพบูชา  
ในการอธิษฐานกับพระเจ้าทุกคนในสถานที่พิเศษที่สร้างขึ้นเป็นศิลาหินรูปไข่ 

นี้เป็นภาพประกอบจากหนังสือจีนเก่าสมมติเรื่อง"ภาพประกอบการสำรวจของแปลก ๆ ประเทศ"
 และมีคำอธิบายภาพต้นฉบับดังต่อไปนี้  ผู้คนสามารถทำให้รถบินเดินทางไกลด้วยแรงลมที่เหมาะสม 
แต่รถของพวกเขาจึงไม่สามารถแสดงให้คนได้ ... ต่อมาลมตะวันออกมาจากที่เขาได้บินมา
แล้วบินกลับไปยังประเทศของตัวเอง [5,000 กม. ] ไปทางทิศตะวันตกของประตูของเรา.

และอธิบายถึงอุปกรณ์ใบพัด :"มันทำให้บินตะกร้าส่วนด้านในของที่ทำจากไม้และโดยการหมุนใบมีดติดสายหนัง
ที่จะนำกลไกในการเคลื่อนไหว."
เบลเยี่ยม

นี่คือพรมที่เรียกว่าฤดูร้อนของไทรอัมพ์ซึ่งสร้างขึ้นในบรูจส์ใน 1538 และปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ Bayerisches 
คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนหลายวัตถุแปลกๆ คล้ายจานบินในรูปด้านบนซ้่ายสุดของพรม มี 2 ลำ
ยูเอฟโอในศิลปะศาสนา

 
ในภาพวาดนี้พบได้ในลิ้นชักไม้จากเฟอร์นิเจอร์เก็บไว้ที่ Earls D' Oltremond ในเบลเยี่ยม, 
มูซาเป็นบรรยาภาพได้รับยาเม็ดของบัญญัติสิบประการโดยที่เขาเห็นวัตถุขนาดๆเท่า ๆคล้ายเขาแต่ มีแสงสว่างหลายโชติช่วงในท้องฟ้า


อังกฤษ

ดิสก์วัตถุที่มีรูปร่างจะส่องแสงคานลงบนจอห์นแบ๊บติสและพระเยซู  จัดแสดงใน Fitzwilliam Musuem, Cambridge, England
วาดในปี 1710 โดยศิลปินเฟลมิช Aert De Gelder 
มันแสดงให้เห็นคลาสสิก, โฉบ, จานรองที่มีรูปร่างคล้ายเงินยูเอฟโอคานของแสงส่องลงบนจอห์นแบ๊บติสและพระเยซู 
 ยูโกสลาเวีย 

  จากภาพจะเห็นลักษณะของเรือพื้นที่ในฟากฟ้ารวมถึงภาพวาดของ'ตรึงกางเขน'นี้ 
วาดใน 1350 ดูเหมือนว่าจะพรรณนาเล็ก ๆ หลายคนในภาพกำลังมองหาคนมองผ่านไหล่ของเขาและมองเห็นยูเอฟโอบนท้องฟ้า
งานฝีมือชั้นนำตกแต่งด้วยสองดาวที่มีคนอยู่ในดาวรูปทรงแปลกๆ 
ภาพนี้แฮงค์ข้างบนแท่นบูชาที่ Visoki Decani อารามในโคโซโว, ยูโกสลาเวีย


จิตรกรรมฝาผนังสมัยศตวรรษที่สิบสี่ของมาดอนน่าและเด็กที่ด้านขวาบนภาพของยูเอฟโอโฉบในระยะอันใกล้
าพชนิดนี้พบรายละเอียดเกี่ยวกับยูเอฟโอนี้อย่างมาก  
หรือน่าจะมีการใ้ห้มีส่วนร่วมระหว่างศาสนากับยูเอฟโอและเห็นได้บ่อยในศาสนาคริสต์


ตุรกี

ยูเอฟโอเดียวกันวัตถุรูปกรวยในประติมากรรมจากพิพิธภัณฑ์ของตุรกี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น