เวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเอง

อ่าน.......ขำๆ

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554

อัศจรรย์ธรรมชาติ ณ ภูเขาฉางไป๋ซาน
ภูเขาฉางไป๋ซาน มณฑลจี๋หลิน แหล่งมรดกโลกและท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน
ครา นี้ ขอนำเสนอเสน่ห์แห่งธรรมชาติของภูเขาฉางไป๋ซานในช่วงฤ ดูใบไม้ผลิ ที่ให้อรรถรสแห่งความงดงามในอีกรูปแบบหนึ่ง ด้วยสีสันของบรรดาพฤกษานานาพันธุ์ของป่าไม้อันเขียวข จี ที่ดูร่มรื่นชื่นอุรา ทั้งทะเลสาบน้ำใสดั่งผลึกแก้วที่ส่องสะท้อนหยอกล้อกั บแสงอาทิตย์ ส่งประกายระยิบระยับดุจเพชรเจียระไน อีกน้ำตกสวยไหลรวยรินส่งเสียงก้องไพเราะเสนาะหู สอดประสานกับเสียงของธรรมชาติอันแสนบริสุทธ์ และกลิ่นอายจากไอดินหินบริสุทธิ์ในบ่อน้ำพุร้อนที่ระ เหยลอยเป็นไออุ่นอันหอม กรุ่น ก็ช่วยเติมเต็มสัมผัสแห่งฤดูใบไม้ผลิได้อย่างสมบูรณ์ ขณะที่ หิมะขาวที่ปกคลุมในบางพื้นที่ของขุนเขาแห่งนี้ ยังคงสร้างความประทับใจได้มิรู้ลืม ปิดท้ายด้วย การยลความมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่อลังการของทะเลสาบเทียนฉื อ หรือ “ทะเลสาบแห่งสวรรค์” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟที่สูงใหญ่ และลึกที่สุดในโลก อันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาได้ยากยิ่ง

ภูเขา ฉางไป๋ซาน แห่งมณฑลจี๋หลิน เป็นแหล่งมรดกโลกและท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน มีอาณาบริเวณกว่า 2,000 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมประเทศจีนและเกาหลีเหนือ มีสภาพภูมิประเทศ พืชพันธุ์ และวิวทิวทัศน์ ที่แตกต่างหลากหลาย ทิศเหนือใต้ออกตกมีทัศนียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำก ัน อีกทั้งเป็นสถานที่ที่มีสมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ และสัตว์ป่าหายากนานาชนิด

ชมภาพธรรมชาติอันมหัศจรรย์ของภูเขาฉางไป๋ซาน มณฑลจี๋หลิน (ภาพเอเยนซี)ป้ายทะเลสาบเทียนฉือ "ทะเลสาบแห่งสวรรค์"
ทัศนียภาพของภูเขาฉางไป๋ซานยามอาทิตย์อัสดง
__________________

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น