เวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเอง

อ่าน.......ขำๆ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

มา Check กันว่าชาติหน้าคุณจะเป็นเปรตไม๊

บุคคลที่ภพหน้าจะเป็นเปรตหรือไม่ ก็น่ลองตรวจดูดังนี้
1.       เป็นคนอิจฉาริษยาคนร่ำรวยและคนสูงกว่าตน ดูถูก ดูแคลนคนยากจนและคนต่ำกว่าตน
2.       ตระหนี่ ไม่ทำทานแล้วยังกีดกันคนที่จะทำทาน
3.       นำทรัพย์ สิ่งของ ของภิกษุและส่วนรวมเป็นของตนเอง
 
4.       ติฉินนินทากล่าวร้ายพระ และครูบาอาจารย์ของตน
5.       ยุยงให้สงฆ์และหมู่คณะแตกกัน
6.       ให้ยาหญิงมีครรภ์เพื่อทำลายเด็กในครรภ์
7.       แช่งด่าคนที่ทำบุญทำความดีต่อสังคมและพระสงฆ์
8.       มีอุบายทุจริตในการค้า เช่น ปนข้าวไม่ดีลงในข้าวดี
9.       ประทุษร้ายต่อพ่อแม่
 
            
10.       ไม่ยอมให้ทานด้วยข้าวและยังสาบานยืนยันว่า ไม่มีข้าวกล่าวมดเท็จ
11.       ลักขโมยของคนอื่นมากินแล้วสบถว่าไม่ได้ขโมย
12.       กลางคืนถือศีล กลางวันเป็นพราน
13.       เป็นเจ้าเมืองหรือผู้ใหญ่ที่ชอบกินสินจ้างรางวัล

14.       ทำบุญด้วยของเหลือเดน
15.       ถวายภัตตาหารด้วยเนื้อสุนัข และเนื้อสัตว์ที่มีเล็บ
16.       ข่มเหงรังแกคนยากจน
17.       ทำลายป่า

อนุโมทนากับผู้ที่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม .... สาธุ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น